Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Gemiddeld is er in iedere schoolklas één kind slachtoffer van kindermishandeling. Hoe herkent u de signalen van een kind dat mishandeld wordt? Wat kunt u vervolgens doen met uw vermoedens? Wat is de rol van de school bij de bestrijding van kindermishandeling?

Om instanties die werken met kinderen te helpen bij deze vragen, is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling opgesteld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder leraren, verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van Huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Meldcode bestaat uit de volgende 5 stappen:

 1. In kaart brengen van de signalen.
 2. Overleggen met een deskundige collega (bijvoorbeeld de aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) en eventueel ‘Veilig thuis’ (voorheen AMK en SHG) of letseldeskundige raadplegen.
 3. Gesprek met de ouders (en eventueel het kind).
 4. Wegen van de aard en de ernst van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
 5. Beslissen: hulp organiseren of melden.

 

Het HCO kan u ondersteunen bij de preventie en de aanpak van kindermishandeling. Denk aan:

 • Training en advisering rondom de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
 • Safe You, Safe Me (SYSM): lesmethode voor de groepen 6,7 en 8.
 • Workshopserie ‘Gedragsproblemen in de klas’.
 • Ouderavond ‘Grenzen stellen in de opvoeding’.

Voor meer informatie ga naar: http://www.hco.nl/buurt-en-samenleving/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Sociale competentie
 • Mishandeling
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • VVE / Jonge kind
 • Havo
 • PO (incl. SBO)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Ouder / verzorger
 • meer
Recensies