ERWD, afrekenen met rekenproblemen

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Het protocol ERWD is opgezet met als doel het ontwikkelen van goed rekenonderwijs. Preventie is een belangrijk uitgangspunt. Het protocol gaat in op het ontwikkelen van rekenbeleid en zorgbeleid en het nauwgezet volgen van de rekenresultaten.

We gaan in op de volgende vragen:
• heeft een kind dyscalculie of is het ‘gewoon’ rekenzwak?
• hoe signaleren we problemen en wat wordt de aanpak van de school?
• hoe kun je (ernstige) rekenproblemen of dyscalculie voorkomen?
• welke kind-, onderwijs- en leerkrachtfactoren spelen hierbij een rol?
• welke didactiek past bij rekenzwakke leerlingen?

Het maken van een plan van aanpak voor de eigen school is onderdeel van de cursus.

Doelgroep
Leerkrachten, remedial teacher, intern begeleider, rekencoördinator

Opbrengsten

Doel
U ontwikkelt kennis over het protocol ERWD en u kunt handelingsgericht werken met rekenzwakke leerlingen.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Flevoland
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Getallen
 • Rekenen / dyscalculie
 • Referentieniveaus rekenen
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
Recensies