Studiedag/workshop Seksuele Opvoeding

Beschrijving

De studiedag/workshop Seksuele Opvoeding vindt vaak plaats n.a.v. de aanschaf van een methode (bijvoorbeeld Wonderlijk gemaakt) m.b.t. dit onderwerp. In de middag is er een interactief programma voor leerkrachten en de MR (oudergeleding). ’s Avonds zijn alle ouders uitgenodigd. Zij worden geïnformeerd over de noodzaak en inhoud van seksuele voorlichting thuis en op school en waar welke verantwoordelijkheid ligt. De spreker geeft handreikingen mee en ouders bediscussiëren met elkaar hoe ze dit vorm en inhoud kunnen geven in de praktijk van elke dag thuis.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Opvoedondersteuning
  • Educatief Partnerschap school & ouders
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • VMBO
  • Havo
  • Vwo/gymnasium/atheneum
Recensies