KIJK! voor de ib'er

Beschrijving

Tijdens deze scholing leert u allereerst goed thuis raken in het observatiesysteem KIJK! Misschien overbodig te vermelden, maar we gaan er vanuit dat KIJK! op uw school aanwezig is en dat er praktisch mee gewerkt wordt.

Werken aan uw zone van naaste ontwikkeling brengt met zich mee dat uw vragen er toe doen. Tijdens de 1e bijeenkomst zullen we hier aandacht aan besteden. Onderwerpen die o.a. aan de orde (kunnen) komen zijn groepsrapporten uit KIJK! leren lezen, individuele rapporten leren begrijpen én wat deze informatie betekent voor het komen tot het maken van beredeneerd leerstofaanbod, het groepsplan. Daarnaast richten we ons op het maken van subgroepen, lettend op stimulerende en belemmerende factoren en onderwijsbehoeften van kinderen.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Opleiden & professionaliseren
  • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
Recensies