KIJK! voor startende leerkrachten

Beschrijving

Tijdens deze scholing leert u om te gaan met het observatiesysteem KIJK!. Misschien overbodig te vermelden, maar we gaan er vanuit dat KIJK! op uw school aanwezig is en dat er praktisch mee gewerkt wordt.

Er zal aandacht besteedt worden aan KIJK! en de ontwikkelingslijnen. Het observeren van kinderen, het registreren van gegevens en het analyseren van de groep.
Daarnaast zal er aandacht zijn voor het werken aan zone van naaste ontwikkeling. Vanuit beredeneerd leerstofaanbod gaat u leren hoe u een Groepsplan op kunt stellen aan de hand van tussendoelen om zo tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van alle kinderen.

Is bovenstaande informatie voor u nieuw en bent u gaan werken op een school die al langer met KIJK! werkt, dan zijn deze middagen voor u een goede aanvulling.

Al met al een interessante scholing die u doet groeien in het observatiesysteem KIJK! en in uw rol als leerkracht!

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Opleiden & professionaliseren
  • Schoolontwikkeling
Recensies