Passend onderwijs | 1-zorgroute

Beschrijving

Hoe gaat u van legio individuele handelingsplannen naar een overzichtelijk, werkbaar groepsplan? Hoe maakt u daarbij een kwalitatieve slag in de zorgstructuur op school met een omslag van curatief naar preventief? De leraar is sleutel in het realiseren van Passend onderwijs. De kerntaak van een leraar is het verzorgen van goed onderwijs om leerlingen- met of zonder beperking- een passend onderwijsaanbod te geven. Samenwerking met ouders en derden is hierbij cruciaal. Integraliteit zorgt voor brede betrokkenheid van actoren rond de leerlingenzorg (leerkracht, RT, IB, ouders en derden). Handelingsgerichtheid zorgt in het proces voor realisatie van gedragsverandering van de betrokkenen met als doel dat ieder handelingsgericht leert werken.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Schoolontwikkeling
  • 1-zorgroute
Recensies