Emotiemanagement voor kids

Beschrijving

Leerkrachten vragen om handvatten zodat zij snel en adequaat positieve richting kunnen geven aan sociaal-emotionele problemen bij kinderen. Leerkrachten, IB-ers, RT-ers en AB-ers hebben steeds vaker te maken met kinderen die problemen hebben die liggen binnen het sociaal-emotionele gebied: faalangst, omgangsproblemen, hoge sensitiviteit.
Een gedegen preventief gerichte aanpak gecombineerd met een remediërend gedeelte met daarin praktische, concrete handvatten kan voor hen uitkomst bieden. Leerlingen leren grip krijgen op hun Gevoelens en Gedachten en daarmee op hun Gedrag. Het systeem van voelen, denken en doen is de basis van emotiemanagement. In het boek ‘Emotiemanagement voor Kids’ wordt die basis verder uitgewerkt, op zo’n manier dat leerlingen leren omgaan met zichzelf en anderen, waardoor ze zich kunnen ontwikkelen tot (meer) stabiele jongvolwassenen.

Vele vormen van dienstverlening zijn mogelijk bij Emotiemanagement voor kids. Samen vinden we de vorm passend bij uw situatie en ambitie

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Zeeland
  • Specialisme
  • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
  • Doelgroep(en)
  • Pedagogisch medewerker
Recensies