Training / Interventie Zand erover (No Blame aanpak)

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Heb je op school met een acute situatie van pestgedrag te maken? Een pestprotocol is vaak ontoereikend. Pesten is een groepsprobleem dat in de groep moet worden opgelost. Wij helpen je graag met een effectieve aanpak.

Zand erover, leerlingen krijgen verantwoordelijkheid

Bij de interventie Zand erover! krijgen alle betrokken leerlingen de verantwoordelijkheid om een pestprobleem in zeven stappen op te lossen. Met als uitgangspunt: De groep heeft een pestsituatie gecreëerd en neemt de verantwoordelijkheid voor de oplossing. Bij het zoeken naar die oplossing is niet alleen de gepeste leerling en de pester betrokken, maar ook de toeschouwers en de meelopers. Zo stelt de gepeste leerling samen met een coach een groepje samen waarin de pester, meelopers en steungevers zitten. Deze groep krijgt de opdracht om het gepeste kind weer veilig te laten voelen. De leerlingen spreken hierbij niet over de schuldvraag. Ze kijken samen naar wat er moet veranderen en doen voorstellen.

Zand erover! vanaf groep 4

Het is gebaseerd op de No Blame aanpak voor de aanpak en preventie van pesten.
Uit onderzoek naar de effectiviteit van Zand erover! komt naar voren dat leerlingen, leraar en intern begeleiders Zand erover! als een effectieve interventie bestempelen op korte en lange termijn.

Resultaat Zand erover

De training Zand Erover! bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur en een mogelijkheid tot intervisie. Onder leiding van een gespecialiseerde HCO onderwijsadviseur, leren een aantal leraar hoe ze de interventie zelfstandig uit kunnen voeren.

Het is ook mogelijk om een HCO-onderwijsadviseur, gespecialiseerd in sociale verbondenheid en pestproblematiek, een traject van Zand Erover! op jouw school uit te laten voeren. Het gaat hierbij om meerdere contactmomenten.

Wat je kunt doen tegen pesten?

Er wordt veel gepubliceerd over pestgedrag en mogelijke oplossingen. Kijk eens op de volgende websites voor meer informatie en tips:

wij-leren.nl/pesten-tips

www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/thema/pesten/

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Gedragsproblemen
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Pedagogisch medewerker
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies