Implementatie De Vreedzame school

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Door middel van training van leraren én een serie lessen voor leerlingen leert iedereen op school om beter met conflicten om te gaan. Onderdelen van het basiscurriculum zijn verder klassenbezoeken en coaching, opleiden en invoeren van leerlingmediatoren, en workshops voor ouders.

Blokken
blok 1: We horen bij elkaar (groepsvorming)
blok 2: We lossen conflicten zelf op (conflicthantering)
blok 3: We hebben oor voor elkaar ( communicatie)
blok 4: We hebben hart voor elkaar (gevoelens)
blok 5: We dragen een steentje bij (participatie en mediatie)
blok 6: We zijn allemaal anders (diversiteit)

Na het basiscurriculum kunnen scholen kiezen voor 3 verdiepingsmodules:
1.    De Module Leerlingparticipatie
2.    De Module Groepsvergadering
3.    De Module Diversiteit
Na invoering van het basiscurriculum en de verdiepingsmodules voldoen scholen aan alle eisen die de inspectie stelt op het terrein van actief burgerschap en sociale integratie.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Gedragsproblemen
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Het signaleren van leer- en gedragsproblemen
 • Omgaan met gedragsproblemen
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Schoolleiding
Recensies