Referentieniveaus

Type

Lespakket / lesmateriaal

Beschrijving

Basiskennis en -vaardigheden kunnen leerlingen op verschillende niveaus beheersen. Voor taal zijn er in totaal vier niveaus beschreven en voor rekenen/wiskunde drie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). Het niveau 2F moet iedere leerling in zijn schoolloopbaan behalen om te kunnen participeren in de maatschappij.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Utrecht
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Referentieniveaus taal
  • Referentieniveaus
  • Referentieniveaus rekenen
  • Taal
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
Recensies