Hoogbegaafdheid: Quickscan

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Beschrijving

Er wordt gebruik gemaakt van de digitale checklist die ontwikkeld is door het SLO. De (digitale) checklist ‘(Hoog)begaafdenwijzer Basisonderwijs’ is ontwikkeld door SLO (2007; 2010) in overleg met leerkrachten van (hoog)begaafde kinderen, intern begeleiders en onderwijsadviseurs.
De checklist bestaat uit vijf onderdelen. Via een Excel-bestand kan er bij de verschillende items, die per (sub)onderdeel van de checklist genoemd worden, invullen wat de mate van realisatie is, in hoeverre het belangrijk wordt gevonden en of het een ontwikkelpunt is, eventueel voorzien van een toelichting.
Op basis van de ingevulde antwoorden wordt automatisch een schoolrapportage gegenereerd, waarin de huidige stand van zaken overzichtelijk wordt weergegeven. Dit is handig om bijvoorbeeld te bepalen welke vervolgstappen gewenst zijn.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Zuid-Holland
  • Specialisme
  • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
Recensies