1-zorgroute

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Type

Leerlingenzorg

Beschrijving

Passend onderwijs geven aan de kinderen in de klas kan door middel van invoering van de 1-zorgroute. Deze beschrijft de werkwijze van het cyclisch plannen en uitvoeren van onderwijs en zorg op groeps-, school- en bovenschools niveau. Uitgangspunten voor de 1-zorgroute zijn onder andere:

 • afstemming op onderwijsbehoeften;
 • preventief en pro-actief denken en handelen;
 • werken met groepsplannen;
 • de groepsleerkracht staat centraal;
 • ouders en leerling worden actief betrokken;
 • afstemming schoolinterne en schoolexterne zorg.

Op basis van deze uitgangspunten is een stappenplan opgesteld waarmee scholen hun onderwijs kunnen vormgeven. Het bestaat uit het cyclisch opstellen van groepsplannen op basis van handelingsgericht werken. Deze plannen geven aan hoe de lesstof de komende werkperiode aan welke groepen leerlingen wordt aangeboden. Vervolgens zijn volggegevens de basis voor groeps- en leerlingbesprekingen met de IB’er. De 1-zorgroute is een integrale aanpak en heeft raakvlakken met onderwerpen als werken met leerlijnen, het gebruik van het LVS, het differentiatiemodel en klassenmanagement en het pedagogisch klimaat. Al deze aspecten komen via de route in aanmerking voor ontwikkeling en verbetering.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • 1-zorgroute
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Werkproces(sen)
 • Inrichten en organiseren van de klas
 • Plannen en behalen van onderwijsdoelstellingen
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Werken met de referentieniveaus
 • Werken met de referentieniveaus
 • Werken met een ontwikkelingsperspectie
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
 • Schoolleiding
 • Leerling
Recensies