Consult Ouderportaal

Beschrijving

ParnasSys is een uiterst compleet leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem via internet. Via het onderdeel Consult Ouderportaal delen scholen informatie met ouders en andere belangstellenden.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Educatief Partnerschap school & ouders
  • Leerlingvolgsysteem
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
Recensies