Aan de slag met Formatief Toetsen (assessment)

Prijs

350

Duur

3 bijeenkomsten

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Eigenaarschap vergroten met formatieve assessment
 
We weten dat leerlingen de beste resultaten behalen als ze niet leren voor een beoordeling, maar als voor hen zichtbaar is dát ze leren en wát ze leren. Leerlingen groeien als ze eigenaar worden van hun eigen leerproces. De vraag is alleen: hoe krijg je leerlingen zover?

Door bewuster formatieve assessment in te zetten!

Met formatieve assessment maak je de praktische vertaalslag van het Leren Zichtbaar Maken naar de klas. Aan de hand van theorie en praktijk leer je hoe leerlingen nog beter zicht krijgen op hun eigen leerproces

Opbrengsten

Welke ingrediënten horen bij formatieve assessment?
 • Duidelijke leerdoelen
 • Succescriteria die met de leerlingen opgesteld zijn
 • Een growth mindset en metacognitieve vaardigheden
 • Heterogene groepen
 • Goede voorbeelden analyseren en delen, voordat de leerlingen hun eigen product maken
 • Effectieve klassengesprekken, vragen, taken en lesafsluiting
 • Feedback geven die leerlingen vooruithelpt. Coöperatieve feedback van klasgenoten tijdens een time-out in de les
 • Leerlingen betrekken bij het voorbereiden van de les om hun motivatie en eigenaarschap te vergroten

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Specialisme
 • Opleiden & professionaliseren
 • Sector(en)
 • VMBO
 • Speciaal onderwijs
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Praktijkonderwijs
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
Recensies