Leren Zichtbaar Maken – Bewijs in actie

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Doorlopend bewijs verzamelen in uw klas, dit bewijs evalueren en omzetten naar acties, heeft een positieve invloed op de groei van leerlingen in uw school. In deze training ondersteunen we u om met actuele data uw plan voor het komende jaar te ontwerpen, en zo het leren voortdurend te verbeteren. Deze tweedaagse training is erop gericht om met uw veranderteam zelf in uw school aan de slag te gaan: u maakt samen een onderwijsactieplan.

Werkwijze

Dag 1

U maakt kennis met de onderzoeksinstrumenten waarmee u het leren op uw school zichtbaar kunt maken. Daarnaast gaat u aan de slag met het maken van een plan van aanpak voor het in 6 tot 8 weken verzamelen van alle informatie die u nodig hebt voor de analyse.

Dag 2 (na 2 tot 3 maanden)

U analyseert onder leiding van de trainers de door u verzamelde gegevens en trekt conclusies, zodat het veranderteam in uw school leren zichtbaar maakt. Samen stelt u een plan op voor vervolgacties op school- en groep-/klasniveau. U kunt hiermee zelf uw schoolontwikkeling vormgeven.

Tussen de twee trainingsdagen gaat u in uw school met het veranderteam -en lerarenteam- aan de slag. Om tot een optimaal resultaat te komen is het van belang, dat het veranderteam bestaat uit de directeur en twee tot vier enthousiaste collega’s.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Opleiden & professionaliseren
 • Personeel & Organisatie
 • Sector(en)
 • Havo
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • meer
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Visie ontwikkelen
 • Doelgroep(en)
 • Schoolbestuur
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Leerkracht
Recensies