Consulenten Jonge Risicokinderen

Beschrijving

Het jonge kind ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Soms lijkt het of kinderen onvoldoende profiteren van het aanbod en de spelactiviteiten in de peuter- of kleutergroep. Ze hebben behoefte aan extra begeleiding en ondersteuning. 

De peuteropvang, school of ouders kunnen de hulp inschakelen van een consulent jonge risicokinderen. De consulent observeert het kind tijdens verschillende situaties in de groep zoals kring, speelwerktijd, buitenspel en vrij spel. Het doel is de ontwikkelings- of onderwijsbehoeften van het kind in kaart te brengen.

Samen met de pedagogisch medewerker/leerkracht en ouders maakt de consulent een plan van aanpak waarmee doelgericht aan de ontwikkeling van het kind wordt gewerkt. Na een afgesproken periode wordt het plan met de pedagogisch medewerker/leerkracht en de ouders geëvalueerd.

Kijk voor meer info op onze site of neem contact op.

Opbrengsten

Extra begeleiding en ondersteuning bij de ontwikkeling van peuters en kleuters.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Flevoland
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Specifieke doelgroepen
 • Het jonge kind / spel & spelbegeleiding
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Pedagogisch medewerker
 • Ouder / verzorger
 • Leerkracht
Recensies