Werken met een OPP (ontwikkelingsperspectief plan)

Beschrijving

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de wetgeving passend onderwijs het maken van een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) verplicht. Het gaat om alle begeleiding, voorzieningen en hulp binnen het onderwijs die buiten de basisondersteuning van de school valt.

Wij ondersteunen je graag bij het opstellen, uitvoeren, monitoren en/of evalueren van een OPP. Op basis van de einddoelen en de tussendoelen worden de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht. Het ontwikkelingsperspectief geeft aan welk onderwijsaanbod en welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Samen met ouders en de leerling zelf, wordt gewerkt aan een goede aansluiting op het vervolgonderwijs.

Kijk voor meer info op onze site of neem contact op.

Opbrengsten

Je krijgt handvatten voor het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van een OPP.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Flevoland
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Leerling
 • Leerkracht
 • meer
Recensies