Handelingsgerichte diagnostiek

Beschrijving

Als er vanuit de school vragen zijn om de begeleiding aan de leerling vorm te geven, kan handelingsgerichte diagnostiek (HGD) uitkomst bieden. Onze orthopedagogen en psychologen verzamelen en analyseren gericht informatie met het doel een besluit te nemen over de in te zetten aanpak of interventie. Centraal staan de vragen: wat weten we al, wat moeten we nog weten en waarom?

Overzicht en inzicht
Soms is er nog onvoldoende overzicht in wat goed gaat en wat beter kan. Daarnaast kan meer inzicht in de problematiek nodig zijn om de situatie beter te begrijpen en af te stemmen op de (onderwijs)behoeften van de leerling. Handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek kan hierbij helpen. Met behulp van deze informatie kan in overleg met ouders, school en waar mogelijk de leerling een beslissing worden genomen over de in te zetten aanpak of interventie.

Handelingsgerichte diagnostiek geeft antwoord op de hulpvraag van school en ouders. Het onderzoek kan zich bijvoorbeeld richten op: intelligentie, sociaal-emotioneel functioneren, begaafdheid, taal, lezen, dyslexie, rekenen, dyscalculie, onderwijsleersituatie, opvoedingssituatie, groepsonderzoek, schoolkeuze.

Kijk voor meer informatie op onze site of neem contact op.

Opbrengsten

Vormgeving van optimale begeleiding aan een leerling.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Flevoland
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerling
 • meer
Recensies