Coaching: leerlingen begeleiden naar zelfstandigheid, cursus

Prijs

€ 319,00

Duur

3 middagen

Beschrijving

Coaching: leerlingen begeleiden naar zelfstandigheid

 

Steeds meer wordt er ook in het voortgezet vrijeschoolonderwijs gekozen voor (maatwerk)trajecten waarbij leerlingen hun eigen leerroutes kiezen en er geen traditionele lessen meer gegeven worden, maar leerlingen zelfstandig door een programma heen werken. Hoe begeleid je een leerling die nog lerende is in het nemen van eigen verantwoordelijkheid, die wel een planning kan maken maar het moeilijk vindt om zichzelf daaraan te houden, of hoe maak je inzichtelijk welke vaardigheden de leerling nog verder kan ontwikkelen? In deze cursus gaan we in op de diverse aspecten van het coachen van leerlingen, waaronder: coachingsvaardigheden (hoe spreek je denken, voelen en willen aan), peercoaching, verschillende vormen van feedback geven, samenwerking met vakdocenten, het maken van vakoverstijgende opdrachten, diverse vormen van verslaglegging en leerstijlen en -strategieën.

Werkwijze
In de drie bijeenkomsten wordt geoefend met coachingsgesprekken aan de hand van eigen casuïstiek en daarnaast wordt actief gewerkt aan materiaal waarmee de cursisten direct aan de slag gaan op hun eigen school. De opgedane ervaringen zorgen weer voor input voor de volgende bijeenkomst.

Opbrengsten

Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers hun coachingsvaardigheden verruimd en materiaal ontwikkeld dat zij direct kunnen inzetten in hun eigen onderwijspraktijk. Hierbij valt te denken aan vaardighedenrubrics, uitdagende (vakoverstijgende) opdrachten, verslagleggingsmogelijkheden etc.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Opleiden & professionaliseren
  • Werkproces(sen)
  • Werken aan je ontwikkeling
  • Sector(en)
  • VMBO
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
Recensies