Effectief Spellingonderwijs

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Klankgroepen of lettergrepen? Hoeveel tijd moet ik per week aan spelling besteden? Geef ik instructie auditief of visueel, moet ik modelen? Ik heb een methode, heb ik het referentiekader dan nog nodig? Wanneer zet ik een leerling op een eigen leerlijn? Deze en vele andere vragen kunnen spelen waar het gaat om spellingsonderwijs.

Opbrengsten

U bent op de hoogte van effectief spellingsonderwijs. U kent de referentieniveaus en kunt deze omzetten naar een doorgaande leerlijn voor het spellingsonderwijs op uw school. U krijgt concrete handvatten om in de groep aan de slag te gaan om uw aanpak te verbeteren.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Noord-Holland
 • Specialisme
 • Referentieniveaus
 • Doorlopende leerlijnen
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Werkproces(sen)
 • Voorbereiden van een instructieles
 • Sector(en)
 • VMBO
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies