Netwerk Mediaspecialisten

Prijs

Gratis

Duur

3 middagen

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Het netwerk Mediaspecialisten wordt gevormd door medewerkers van vrijescholen die binnen hun school de leerlijn en het beleid rondom digitale geletterdheid vormgeven samen met de mediacoach van BVS.

Werkwijze
De inhoud en indeling van de drie studiemomenten wordt in onderling overleg bepaald en is afgestemd op de vragen en behoeften van de deelnemers. We besteden aandacht de vier subdomeinen van de leerlijn digitalew geletterdheid: ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Het netwerk is een platform voor uitwisseling en inspiratie rondom de nieuwste ontwikkelingen. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:
- 21ste eeuwse vaardigheden
- cyberpesten
- seksualisering
- gamification
- de sociale mediacode
- reclame
- nepnieuws: wat is waar en wat is niet waar?

Zelfstudie
- Inlezen en bijhouden van relevante publicaties rondom digitale geletterdheid (3 uur).
- Een project- of procesverslag opstellen van een door de cursist zelf gekozen implementatie- of beleidsplan digitale geletterdheid (9 uur).

 

Opbrengsten

- ontwerp van een leerlijn digitale geletterdheid
- visie op digitale geletterdheid in het vrijeschoolonderwijs.
- hulp en vraagbaak van implementatieprocessen rondom mediawijsheid.
- kennis van nieuwe media-ontwikkelingen.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • ICT in het onderwijs
 • Sociale competentie
 • Pesten
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies