Klaarr testservice

Beschrijving

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind/ uw leerling? Bijvoorbeeld over het gedrag, de sociale omgang met andere kinderen of over het leren? Ons team van orthopedagogen en psychologen kan ondersteuning en advies bieden op diverse gebieden.
Samen met ouders bekijken we wat precies de vraag is en op welke manier daar een oplossing voor te vinden is. Soms gaat het dan om het voeren van enkele gesprekken met de ouders en/ of het kind. In andere gevallen kan er onderzoek gedaan worden naar leerproblemen (o.a. dyslexie en dyscalculie), begaafdheid of naar gedragsproblemen of emotionele problemen.
Indien ouders daar toestemming voor geven, wordt de school ook betrokken bij de advisering, omdat de beste resultaten worden bereikt door samen te werken met kind, ouders en school.
De kosten die hiermee gemoeid zijn, hangen af van wat er precies gedaan moet worden. Dit zullen wij van tevoren met u bespreken. U kunt ons altijd telefonisch benaderen om samen uw vragen te bespreken en te bekijken op welke manier wij u van dienst kunnen zijn.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
Recensies