Kagan Coöperatief Leren Level 1: Samen leren samen organiseren

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Punten

34 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Registratiecode

BzxosumdDM

Beschrijving

De 3 essenties zijn:

 • In 4 dagdelen de principes leren van coöperatief leren en deze concreet inbouwen in je onderwijs.
 • Concreet en praktisch: samen oefenen in de training & de volgende dag in je eigen praktijk aan de slag.
 • Effectief klassenmanagement- hoge(re) betrokkenheid en nog betere leerresultaten.

Kagan: Samen leren, samen organiseren staat voor: Effectief klassenmanagement- hoge(re) betrokkenheid en nog betere leerresultaten. In een training van vier dagdelen leert u de principes van de werkwijze en deze concreet in te bouwen in je onderwijs. Concreet en praktisch: samen oefenen in de training om de volgende dag meteen in je eigen praktijk aan de slag te gaan.

In de vier bijeenkomsten wordt gewerkt aan (meer) kennis omtrent:

 • De visie van Coöperatief Leren.
 • De zeven sleutelprincipes van Coöperatief leren.
 • Leraarrollen, welke zijn het en hoe zet je ze effectief in.
 • Breinvriendelijk leren, hoe sluit je hierop aan.
 • Didactische structuren rvaren en kunnen toepassen in de klas. 
 • Didactische structuren binnen de fasen van effectieve instructie.
 • Lessen voorbereiden om meteen toe te kunnen passen. Korte presentaties door de trainer worden afgewisseld met praktische oefening en verwerking door de deelnemers, meteen gericht op toepassing in de eigen groep/organisatie.

De training wordt verzorgd door, in Amerika gecertificeerde, Kagan trainers van HCO.

Opbrengsten

Kagan Coöperatief Leren stimuleert het leren en brengt een veilig klimaat in de groep en in de school. Leraar en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces en ervaren de lessen als plezierig en afwisselend. Na deze training kunt u op basisniveau (level 1) de zeven sleutelprincipes toepassen binnen het beredeneerd aanbod in uw groep(en). U ontvangt aan het eind van deze training een certificaat. Met dit certificaat op naam kunt u instromen in de opleiding tot interne coach Kagan coöperatief leren.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Opleiden & professionaliseren
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Sociale competentie
 • Schoolontwikkeling
 • Werkproces(sen)
 • Inrichten en organiseren van de klas
 • Het toepassen van coöperatieve leervormen
 • Sector(en)
 • MBO
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • VMBO
 • Praktijkonderwijs
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Havo
 • PO (incl. SBO)
 • Speciaal onderwijs
 • meer
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Direct instructiemodel beleid
 • Ontwikkelen van een lerende organisatie/professionele cultuur
 • Professioneel vergaderen
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies