Passend onderwijs (strippenkaart)

Prijs

Op aanvraag

Duur

20 uur

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Deze strippenkaart is bedoeld voor ondersteuningsvragen Passend onderwijs.

In de eerste plaats is de ondersteuning bedoeld om de basisondersteuning van scholen te versterken evenals ondersteuningsniveau 2. De strippenkaart kan tevens ingezet worden voor vragen op het gebied van ondersteuningsniveaus 3, 4, 5.

Zorgniveaus

Hieronder staan de specificaties van de strippenkaart beschreven:
- Observaties in de klas met nabesprekingen;
- Concrete, direct bruikbare, handelingsadviezen voor in de klas of in de school;
- Versterken en vergroten van leerkrachtvaardigheden gerelateerd aan handelingsadviezen;
- “Out of the box” sparringpartner; meedenken in oplossingen om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen.
- Ondersteuning bij documenteren ( groepsplan, handelingsplan; leerlingvolgsysteem, OPP) van ingezette interventies klassenleerkracht remedial teacher en IB’er;
- Kinderbesprekingen bijwonen (afhankelijk van de vraag);
- Oudergesprekken voorbereiden en/ of bijwonen ( afhankelijk van de vraag);
- Ondersteuning en vraagbaak van IB’er bij doorlopen en uitvoeren van de - Verschillende fasen binnen de ondersteuningsniveau ’s en het eventuele indienen van een aanvraag bij het samenwerkingsverband;
- Telefonisch consult voor IB’er of klassenleerkracht (min 0,5 uur in rekening);
- Overige vragen in overleg.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Procesbegeleiding
 • Werkproces(sen)
 • Een zelfstandige werkles geven
 • Het toepassen van co√∂peratieve leervormen
 • Voeren van een oudergesprek
 • Werken aan je ontwikkeling
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
Recensies