Training Oplossingsgericht werken in de klas

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Duur

18 uur

Punten

18 SBU

Type

Congres / conferentie

Registratiecode

Pehtl9B9IC

Beschrijving

"Heb je een probleem? Vergeet de oorzaak, focus op de oplossing!"

Wat doe je als je een probleem hebt? De meeste mensen starten met het grondig analyseren van de oorzaak. En als die bepaald is, kunnen we op zoek naar de oplossing. Steeds meer mensen raken ervan overtuigd dat dit niet de enige en zeker niet de beste manier is om tot oplossingen te komen.

Binnen het onderwijs en organisaties is er een groeiende belangstelling om niet meer vanuit de probleemfocus te handelen, maar vanuit een positief perspectief op wat je wel wil bereiken. De veranderwens kun je vormgeven vanuit de waardering van al aanwezige krachtbronnen. Er is vraag naar deze oplossingsgerichte werkwijze binnen individuele coaching, schoolontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en gesprekken met kinderen en ouders.

Resultaat

Tijdens deze training maak je kennis met de grondhouding van de oplossingsgerichte werkwijze. Na deze training kun je je een beeld vormen hoe je dit kunt toepassen in jouw werksituatie. Je volgt gedurende twee dagdelen een interactieve training, waarin we de essenties van oplossingsgericht werken toepassen. Zo kun je deze werkwijze zelf ervaren en leer je hoe jij dit kunt toepassen in de praktijk.

We starten met het verkennen van de door jou gewenste verandering. Vervolgens werken we in co-creatie met oplossingsgerichte technieken. Dit doen we onder andere door:

 • het verkennen van het sterkte perspectief van de deelnemers;
 • het leggen van het accent op constructief taalgebruik;
 • het bekijken hoe anderen veranderingen zullen merken in jouw handelen.

We bespreken graag op welke wijze wij kunnen aansluiten bij de situatie en wensen in jouw school. Neem voor advies over de mogelijkheden contact op met onze expert.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Leerlingvolgsysteem
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Personeel & Organisatie
 • Schoolontwikkeling
 • meer
 • Werkproces(sen)
 • Plannen en behalen van onderwijsdoelstellingen
 • Werken met projectgroepen in de klas
 • Voorbereiden van een instructieles
 • Voeren van een overdrachtsgesprek
 • Voeren van een oudergesprek
 • Voeren van een klassengesprek
 • Voeren van een conflictoplossend gesprek met één of twee leerlingen
 • Inrichten en organiseren van de klas
 • Het toepassen van coöperatieve leervormen
 • Hanteren van afspraken met leerlingen
 • Een zelfstandige werkles geven
 • Een sociogram maken met analyse en conclusies
 • Advies geven aan collegae (Collegiale Constitutie)
 • Werkoverleg met een collega
 • Werken aan je ontwikkeling
 • Vergaderen met het team
 • Functioneringsgesprek
 • Deelname aan intervisie
 • Bezoeken van een netwerk of professionaliseringsbijeenkomst
 • meer
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • meer
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Het opzetten van een gesprekscyclus
 • Handelingsgericht werken op schoolniveau
 • Werken met een ontwikkelingsperspectie
 • Wat is opbrengstgericht werken
 • Strategisch beleid opzetten
 • Resultaatgericht vergaderen
 • Professioneel vergaderen
 • Ontwikkelen van een lerende organisatie/professionele cultuur
 • Ontwerpen van een uitdagende leeromgeving
 • Omgaan met gedragsproblemen
 • Lesgeven in leerstrategieën
 • Een onderwijszorgprofiel opstellen
 • Direct instructiemodel beleid
 • Introductie en begeleiding van nieuw personeel
 • Het signaleren van leer- en gedragsproblemen
 • Het effect van de factor optimale leertijd
 • Handelingsgericht werken op schoolniveau
 • Visie ontwikkelen
 • Strategisch beleid opzetten
 • Resultaatgericht vergaderen
 • Professioneel vergaderen
 • Planmatig werken beleid
 • Ontwikkelen van een lerende organisatie
 • Omgaan met gedragsproblemen
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Vakleerkracht
 • Pedagogisch medewerker
 • Schoolleiding
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
Recensies