Training De kracht van oplossingsgericht werken

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Duur

18 uur

Punten

18 SBU

Type

Congres / conferentie

Registratiecode

Pehtl9B9IC

Beschrijving

Het zal gaan om 2 dagdelen interactieve training.

Door in de training de essenties van oplossingsgericht werken toe te passen ervaren de mensen de werkwijze en bespreken we met elkaar hoe men dit kan transformeren naar de eigen situatie.

Tijdens de training staat de veranderwens uit de eigen praktijksituatie centraal. Dat is het vertrekpunt om de essenties van oplossingsgericht werken eigen te maken en toe te passen

Deze 5 essentiële principes zijn de leidraad voor de training en onder ieder principe worden praktische handvatten ingezet. Kortom in de training doorlopen we met de groep deze principes en vertalen steeds hoe zij dat zelf in hun situatie kunnen toepassen.

We starten met het verkennen van de gewenste verandering in de eigen praktijksituatie.

Vervolgens werken we in co-creatie met oplossingsgerichte technieken waardoor de deelnemers ervaren hoe zij het oplossingsgerichte werken kunnen toepassen in de eigen praktijk. Dit doen we o.a. door:

 • we verkennen het sterkte perspectief van de deelnemers
 • leggen accent op constructief taalgebruik
 • we bekijken hoe de relaties veranderingen zouden merken in hun handelen.

Per principe zullen we steeds transformeren naar hoe dit principe toegepast kan worden in de schoolsituaties.

Tijdens de zelfstudie zullen deelnemers verdiepende literatuur lezen en zullen zij proactief de inhoud van de trainingen toepassen in 3 praktijksituaties, waar ze een verslag van maken volgens de reflectieve cyclus.

Opbrengsten

Na de training:

 • kennen de deelnemers de 5 essentiële principes van Oplossingsgericht werken.
 • hebben de deelnemers een beeld hoe deze principes toe te passen in  teamvergaderingen, leerling gesprekken, oudergesprekken.
 • beseffen de deelnemers het onderscheidend karakter van oplossingsgericht werken.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Leerlingvolgsysteem
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Personeel & Organisatie
 • Schoolontwikkeling
 • meer
 • Werkproces(sen)
 • Voorbereiden van een instructieles
 • Werken met projectgroepen in de klas
 • Voeren van een overdrachtsgesprek
 • Voeren van een oudergesprek
 • Voeren van een klassengesprek
 • Voeren van een conflictoplossend gesprek met één of twee leerlingen
 • Plannen en behalen van onderwijsdoelstellingen
 • Inrichten en organiseren van de klas
 • Het toepassen van coöperatieve leervormen
 • Hanteren van afspraken met leerlingen
 • Een zelfstandige werkles geven
 • Een sociogram maken met analyse en conclusies
 • Advies geven aan collegae (Collegiale Constitutie)
 • Werkoverleg met een collega
 • Werken aan je ontwikkeling
 • Vergaderen met het team
 • Functioneringsgesprek
 • Deelname aan intervisie
 • Bezoeken van een netwerk of professionaliseringsbijeenkomst
 • meer
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • meer
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Het opzetten van een gesprekscyclus
 • Handelingsgericht werken op schoolniveau
 • Werken met een ontwikkelingsperspectie
 • Wat is opbrengstgericht werken
 • Strategisch beleid opzetten
 • Resultaatgericht vergaderen
 • Professioneel vergaderen
 • Ontwikkelen van een lerende organisatie/professionele cultuur
 • Ontwerpen van een uitdagende leeromgeving
 • Omgaan met gedragsproblemen
 • Lesgeven in leerstrategieën
 • Handelingsgericht werken op schoolniveau
 • Een onderwijszorgprofiel opstellen
 • Resultaatgericht vergaderen
 • Professioneel vergaderen
 • Planmatig werken beleid
 • Ontwikkelen van een lerende organisatie
 • Omgaan met gedragsproblemen
 • Introductie en begeleiding van nieuw personeel
 • Direct instructiemodel beleid
 • Het signaleren van leer- en gedragsproblemen
 • Het effect van de factor optimale leertijd
 • Visie ontwikkelen
 • Strategisch beleid opzetten
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
 • Pedagogisch medewerker
Recensies