Training aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Punten

22 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Registratiecode

lfZh4ql2qQ

Beschrijving

De 3 essenties zijn:
De verplichting om De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te hanteren.
Het hebben van een aandachtsfunctionaris is een pre om daadkrachtig te kunnen optreden bij vermoedens van kindermishandeling.
LVAK-gecertificeerd.

De training beslaat 2,5 dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan bod:
Theorie rond kindermishandeling en huiselijk geweld.
Kennis en werkwijze over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het signaleren (van een vermoeden) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Inzicht in de eigen normen en waarden die meespelen bij het beoordelen van opvoedingssituaties.
Inzicht in de eigen dilemma’s en die van collega’s.
Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris, de directie en de uitvoerende collega’s.
Informatie delen binnen wettelijke en juridische kaders.
Maken van een implementatieplan voor de organisatie.
Kennis van Veilig Thuis.
Het begeleiden van de collega’s in het signaleren van kindermishandeling.
Het begeleiden van collega’s bij het nemen van stappen uit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Inzicht in het handelen als aandachtsfunctionaris.
Het coachen van collega’s.
Communicatie als aandachtsfunctionaris met ouders/verzorgers, collega’s en externe partners. De communicatieve vaardigheden worden geoefend m.b.v. een trainingsacteur.
Het wegen van veiligheid en risico’s.
Het samenwerken met ketenpartners.

De training wordt verzorgd door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling (LVAK).

Opbrengsten

Vanuit de Wet Meldcode wordt geadviseerd om een Aandachtsfunctionaris aan te stellen. Deze persoon is binnen de organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Hij coördineert het signaleringsproces, de verwijzing en de zorg rondom het kind en het gezin bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is de Aandachtsfunctionaris vraagbaak voor andere medewerkers en geeft, zowel beleidsmatig als op uitvoerend niveau, advies over de aanpak kindermishandeling.

Tijdens de training worden de onderdelen op twee niveaus aangeboden:

 • Voor uzelf in uw functie als Aandachtsfunctionaris.
 • Voor het begeleiden en coachen van de collega’s en de directie/ het bestuur.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Trauma's
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Opvoedondersteuning
 • Werkproces(sen)
 • Voeren van een oudergesprek
 • Advies geven aan collegae (Collegiale Constitutie)
 • Hanteren van de sociale kaart in de directe omgeving van de school
 • Coachingsgesprek met een IBer
 • Sector(en)
 • Praktijkonderwijs
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • meer
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Introductie en begeleiding van nieuw personeel
 • Visie ontwikkelen
 • Netwerken
 • Kwaliteitszorg beleid
 • Kwaliteitszorg
 • Doelgroep(en)
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Pedagogisch medewerker
 • Schoolbestuur
 • Leerkracht
 • meer
Recensies