Opleiding Practitioner/Begeleider SVIB (School Video Interactie Begeleiding)

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Punten

211 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Registratiecode

l8tONdv5Bp

Beschrijving

De opleiding start met twee studiedagen. Aan bod komen de basiskaders: basiscommunicatie en de handelingscategorieën SVIB. Gedurende het jaar vindt de andere studiedag plaats. Deze staat in het teken van: begeleiderscommunicatie, (oplossingsgericht) coachen, reflectie & kernreflectie.

De kern van de opleiding is het planmatig uitvoeren van 4 begeleidingstrajecten. In vaardigheidsbijeenkomsten staat beeldmateriaal met leervragen centraal. Dit beeldmateriaal heeft betrekking op de SVIB begeleidingstrajecten die in de praktijk worden uitgevoerd. De opleider zal systematisch en planmatig reflectie bevorderen op eigen praktijk en professionaliteit. Steeds opnieuw maken we de vertaalslag naar het eigen handelen. Een vaardigheidsgroep bestaat maximaal uit 6 deelnemers.

Certificaat
De opleiding wordt erkend door de AIT en zal afgerond worden met een certificaat AIT. Ook wordt de opleiding erkend door de beroepsvereniging begeleiders in het onderwijs.

De opleiding wordt verzorgd door de opleiders van het HCO die zich houden aan de kwaliteitseisen van het AIT om geregistreerd te blijven. Het HCO is ook steunpunt voor het AIT.

Opbrengsten

De opleiding richt zich op de verdieping/specialisatie en verbreding in de functie als leraar. Specifiek m.b.t. coaching vaardigheden. Het is een concrete methodiek om leraren, leerlingen en teams te begeleiden met behulp van videobeelden. De begeleidingsmethodiek SVIB is systeem-, oplossings- en handelingsgericht. De opleiding biedt een kader om systematisch interacties te analyseren vanuit de basis interactie principes van geslaagde communicatie en de handelingscategorieën: interactie, instructie en management van adaptief onderwijs.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Schoolontwikkeling
 • Opleiden & professionaliseren
 • Sector(en)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • MBO
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies