Kind & Media

Beschrijving

 

Kind & Media is een vervolg op Digidreumes en bestaat uit de Community Kind & Media voor getrainde professionals én inspiratiebijeenkomsten en trainingen voor professionals.

Over media en jonge kinderen bestaat veel discussie. Feit is dat jonge kinderen steeds vroeger in aanraking komen met verschillende soorten media. Mediaopvoeding wordt daardoor steeds belangrijker. Ook de kinderopvang heeft een belangrijke rol bij mediaopvoeding.

Sardes heeft de ambitie om het uitgebreide netwerk van ouders en professionals rondom het kind bewust te maken van hun rol bij mediaopvoeding. En om professionals werkzaam in de kinderopvang, scholen en gastouderbureaus te ondersteunen in het bewust omgaan met media. Dit betekent niet automatisch meer gebruik van media op de groep, maar wel een bewust beleid met goede afspraken en professionals die weten wat ze doen en hoe. 

Van inspiratie tot visie en beleid

Tijdens inspiratiebijeenkomsten op locatie staat het belang van mediaopvoeding centraal. Tijdens trainingen leren pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de onderbouw hoe ze media op een bewuste en activerende manier kunnen inzetten ter ondersteuning van het kind.

Het online vervolg op de training én deelname aan de community zorgen ervoor dat de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de praktijk worden toegepast. Tot slot trainen we interne coördinatoren op tijdens een masterclass. Deze media-coördinatoren kunnen collega’s ondersteunen en toezien op uitvoering van gemaakt afspraken.

Aan de basis van Kind & Media ligt Digidreumes, een project dat is opgezet door Het Kinderopvangfonds. Sardes ontwikkelde in 2011 de bijbehorende training Digidreumes voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Deze training is vernieuwd en daarnaast zijn er nu ook trainingen voor pedagogisch medewerkers in de bso en leerkrachten in de onderbouw.

De volgende trainingen zijn beschikbaar:
• Haal meer uit media voor peuters
• Haal meer uit media in de bso
• Haal meer uit media met kleuters

De pedagogisch medewerkers en leerkrachten die getraind worden ontvangen een officieel certificaat.

Hoe kunnen pedagogisch medewerkers en leerkrachten de trainingen van Kind & Media volgen?

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen kunnen voor hun pedagogisch medewerkers een externe trainer inhuren. Dit is een professionele trainer die door Sardes is opgeleid tot Kind & Media trainer. Sardes werkt samen met gecertificeerde trainers. Klik hier voor een overzicht. Selecteert zelf een trainer. Met de trainer van je keuze maak je afspraken over de uitvoering en planning van de training.

Leerkrachten die de training Haal meer uit media met kleuters willen volgen kunnen op de pagina met gecertificeerde trainers kijken welke trainers deze training in hun aanbod hebben opgenomen. Je kunt aan een geplande training deelnemen, maar trainingen kunnen uiteraard ook incompany worden gegeven.

Trainersopleiding Kind & Media

Professionele trainers kunnen zich aanmelden voor deelname aan de externe trainersopleiding Kind & Media. Als gecertificeerd trainer Kind en Media kunt u de trainingen Haal meer uit media voor peuters en Haal meer uit media in de BSO aanbieden aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Daarnaast kunt u de training Haal meer uit media met kleuters in uw aanbod opnemen voor leerkrachten in de onderbouw.

Meer weten over de trainersopleiding Kind & Media? Direct aanmelden voor een van de data waarop de trainersopleiding Kind & Media wordt gegeven kan hier. Per training hebben we beperkte plaatsen beschikbaar. U krijgt van ons bericht als u definitief geplaatst bent. 

Interne trainersopleiding Kind & Media

Het is ook mogelijk om interne trainers van kindcentra op te leiden tot trainer Kind & Media. Als je hiervoor kiest, word je 'interne trainer Kind & Media' en geef je de trainingen Haal meer uit media voor peuters en/of Haal meer uit media in de BSO aan je eigen collega´s.

Wil je meer weten over een traject op maat en het werken met interne trainers? Neem dan contact op met Denise Bontje (d.bontje@sardes.nl).

 
Kind & Media voor gastouders

In 2017 is het aanbod voor gastouders beschikbaar. Meer informatie volgt z.s.m. Wilt u op de hoogte gehouden worden, meld u zich vast aan bij t.schulting@sardes.nl

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over inspiratiebijeenkomsten, trainingen, de masterclass en de community van Kind & Media, neem dan contact op met een van onze experts.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
Recensies