Training kleuter PDO (verkort)

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Punten

22 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Registratiecode

wgEDzmOcOU

Beschrijving

De 3 essenties zijn:

 • Een wijze om op een andere manier te kijken naar je kleuters, los van toetsresultaten.
 • Het geeft veel informatie over wat een kleuter kan, maar nog meer over hoeveel hij/zij kan met specifieke hulp.
 • Ouders en de leerkracht worden meegenomen in het proces en het verdere traject.

Onderwerpen training:

 • Kennismaking met het kleuter PDO en vooral kennis maken met de materialen.
 • Praktijk en coaching: 
 1. observeren tijdens de afname van het PDO en/of onderdelen daarvan.
 2. feedback en reflectie op vaardigheden n.a.v. het geobserveerde.
 3. verwerking in een verslag volgens format.
 4. zelf afnemen van het PDO onder supervisie.
 5. bespreken en verwerken van het afgenomen PDO.
 6. inbreng van eigen videomateriaal voor feedback.

De training wordt verzorgd door wetenschappelijk geschoolde trainers van het HCO, die gespecialiseerd zijn in kleuters en het PDO, zowel op kindniveau als op trainingsniveau.

Opbrengsten

Tijdens deze verkorte training leert u met hulp van het Kleuter PDO kleuters nog gerichter observeren en hun leerpotentieel in kaart te brengen. U kijkt welke activiteiten het kind zelfstandig kan uitvoeren en bij welke taken het ondersteuning nodig heeft. Door na te gaan welke hints en/of aanmoediging een jong kind nodig heeft, leert u praktische handelingsadviezen opstellen voor de leerkracht en ouders.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Beginnende gecijferdheid
 • Beginnende geletterdheid
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Werkproces(sen)
 • Werken aan je ontwikkeling
 • Voeren van een oudergesprek
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Het signaleren van leer- en gedragsproblemen
Recensies