KIJK! Opfrissen

Punten

3 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Registratiecode

AX4iuhTgPV

Beschrijving

De 3 essenties zijn:
- Basisgegevens: hoe zat het ook al weer? Hoe observeer je basiskenmerken? Betrokkenheid? En wat registreer je?
- Wat zijn goede observaties en hoe verwerk ik die in KIJK! Webbased?
- Hoe lees ik het groepsrapport en wat doe ik met alle witte vakjes? KIJK!

Opfrissen bestaat uit één bijeenkomst van 3 uur en is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en leraren van groep 1-2 die met KIJK werken en eerder de KIJK scholing volgden. Tijdens het scholingsmoment wordt de informatie uit de basistraining herhaald: Hoe zat het met de basisgegevens? Hoe observeer ik? Hoe verwerk ik mijn observaties in KIJK Webbased? Wat kan ik met het individuele en groepsrapport en hoe kan ik mijn aanbod hierop aanpassen? En hoe reflecteer ik op mijn aanbod en handelen met behulp van KIJK?

Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor interactie. Deelnemers kunnen hun ervaringen delen, maar ook vragen en obstakels waar ze tegenaan lopen. Tijdens deze interactiemomenten kunnen deelnemers van elkaar leren en uiteraard zal de trainer er alles aan doen om alle vragen en obstakels te verhelderen en op te lossen.

De training wordt verzorgd door gecertificeerde KIJK! trainers van HCO.

Op eigen locatie
Het HCO organiseert veel professionalisering op maat. Over de mogelijkheden voor training en coaching bij u op school kunt u contact opnemen met een van onze experts.

Opbrengsten

Met KIJK! kunt u het onderwijs in uw groep steeds beter aan laten sluiten bij de specifieke manier waarop jonge kinderen zich ontwikkelen.
Na deze training heb je (weer) een helder beeld van de werkwijze van KIJK! en heb je praktische voorbeelden gekregen hoe je met KIJK! kunt werken. U verbreedt en verdiept uw kennis over de ontwikkeling van het jonge kind en leren werken met het digitale KIJK! observatie- en registratiesysteem.

Aan de hand van de mogelijkheden die KIJK! Webbased biedt worden essenties van KIJK! opgefrist:

- Kunnen werken met het digitale KIJK! systeem: observeren en registreren.
- Individuele en groepsrapporten kunnen analyseren.
- Reflecteren op eigen werkwijze en onderwijsaanbod.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Werkproces(sen)
 • Werken aan je ontwikkeling
 • Plannen en behalen van onderwijsdoelstellingen
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Handelingsgericht werken op schoolniveau
 • Werken met de referentieniveaus
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Pedagogisch medewerker
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies