Kleutertijd VVE

Prijs

€3.192,-

Duur

zes dagdelen

Punten

30 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Dit aanbod is bedoeld voor scholen die een partnerschool zijn van een antroposofisch kinderdagverblijf en dit kinderdagverblijf heeft bij BVS-schooladvies een gecertificeerde training VVE gevolgd, Antroversie Speelplezier.

Borging ontwikkeling VVE-geïndiceerde kinderen
Vroege Voorschoolse Educatie, afgekort VVE, is een aandachtspunt binnen veel gemeenten met als doel kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling om onnodige ontwikkelingsachterstanden te voorkomen.

Op het kinderdagverblijf worden VVE kinderen  in hun spel- en taalontwikkeling begeleid en gevolgd, aansluitend bij de werkwijze en visie van Antroposofische kinderdagverblijven. Om de doorgaande ontwikkeling van VVE geïndiceerde kinderen te borgen, biedt  BVS aan om kleuterleerkrachten te scholen in VVE aanbod voor kleuters, aansluitend bij de visie van het vrijeschool kleuteronderwijs. BVS biedt geen methode aan, maar een methodiek; kleuterleerkrachten leren vaardigheden waarmee bijvoorbeeld het spel van kleuters begeleid wordt op zo’n wijze dat het spel vrij spel blijft.

Voorwaarden en aanschaf
- Map Antroversie Speelplezier, inclusief de 2 extra katernen.
- PDF-bestanden op Kleuterweb, Kleuterklaswerkplan (dit kun je zelf downloaden)
- Map Kleutervolgsysteem.
- Publicatie Vlucht trauma pedagogiek.
- 100% aanwezigheid voor ontvangen van bewijs van deelname.
- Weten wat de indicatoren zijn voor VVE (dit kun je zelf checken bij eigen gemeente/samenwerkingsverband).

Tijdsinvestering/ huiswerk
- Maximaal 2 uur na iedere bijeenkomst
- Deelnemers sluiten het traject af met een presentatie; hierin maakt de deelnemer zichtbaar wat hij/zij concreet met de inhoud in de eigen klas heeft gedaan.
- Na iedere bijeenkomst beschrijft de deelnemer een portfolio en stuurt dit aan de adviseur van BVS.

Na afloop kan het traject met 2 dagdelen worden verlengd om VVE /NT2-beleid voor de eigen school te schrijven.

 

Opbrengsten

- Kleuterleerkrachten kunnen, samen met IB en andere betrokkenen uit de school, passend onderwijs bieden in de eigen klas voor een/meerder VVE kinderen.
- Scholen kunnen passend onderwijs bieden voor VVE kinderen passend en aansluitend bij de vrijeschoolpedagogiek.
- De doorgaande lijn ‘kinderopvang-basisschool’ is verzorgd.
- De ouderbetrokkenheid voor ouders van VVE kinderen is voor de school concreet gemaakt.
- BVS kan ook voor NT2 en taalzwakke kinderen ingezet worden

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • Landelijk
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • meer
 • Specialisme
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Specifieke doelgroepen
 • Schoolontwikkeling
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Het signaleren van leer- en gedragsproblemen
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
Recensies