Dyslexiezorg

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Type

Leerlingenzorg

Beschrijving

Niet ieder kind leert in hetzelfde tempo en met evenveel gemak lezen en schrijven. Als een leerling na langdurige en intensieve oefening en begeleiding niet voldoende vooruit gaat met lezen en schrijven, kan er sprake zijn van dyslexie.

Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen en schrijven op woordniveau. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties flink belemmeren. Bij een vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen kinderen vaak een aanvaardbaar niveau van lezen, spellen en schrijven bereiken.

Een gespecialiseerd psycholoog/orthopedagoog kan met specifiek onderzoek vaststellen of het om dyslexie of een ander leesprobleem gaat. In sommige gevallen wordt onderzoek en behandeling vergoed door de gemeente. Hiervoor heeft het HCO zich aangesloten bij Onderwijszorg Nederland, een coöperatie van 22 onderwijsadviesbureaus.

Voor zowel onderzoek als behandeling hebben wij momenteel geen wachtlijsten.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Taal / dyslexie
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Ouder / verzorger
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies