In gesprek met ouders

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Punten

6 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Registratiecode

cPxe5UsixR

Beschrijving

Scholen met een goede ouderbetrokkenheid zijn betere scholen voor de kinderen en leukere scholen voor de leerkrachten. Wil je als school meer samen optrekken met ouders? Zijn oudercontacten vaak energievreters? Zijn gesprekken met ouders vaak eenrichtingsverkeer? Wil je met de ouders kijken naar hoe het kind meer eigen regie kan krijgen in het leerproces? Heb je het gevoel dat ouders zich weinig betrokken voelen bij het leerproces van hun kind? “In gesprek met ouders” kan een teamtraining voor een dag zijn of een heel traject om de ouderbetrokkenheid op school en thuis te verbeteren.

De training is op maat maar is sowieso praktisch. Ouderbetrokkenheid leer je niet van het aanhoren van verhalen maar door doen. De training wordt verzorgd door trainers gespecialiseerd in gespreksvaardigheden. De trainers doen eerst een aantal situaties met ouders voor waarop de deelnemers kunnen reageren. Hierdoor ervaren ze de mogelijkheden en moeilijkheden die bij gesprekken met ouders voorkomen. Vervolgens gaan ze met eigen casussen oefenen. De trainers kunnen fungeren als gesprekspartner of als supervisor. Naast oefenen in gespreksvaardigheden is er de mogelijkheid om met praktische tips ter verbetering van ouderbetrokkenheid aan de slag te gaan.

Opbrengsten

Belang inzien en nut ervaren van ouderbetrokkenheid. Oefening van gespreksvaardigheden; bruikbare tips ter verbetering van de ouderbetrokkenheid thuis en op school. 

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Schooluitval
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Doorlopende leerlijnen
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • meer
 • Werkproces(sen)
 • Werken aan je ontwikkeling
 • Voeren van een oudergesprek
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Praktijkonderwijs
 • MBO
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • VMBO
 • VVE / Jonge kind
 • Havo
 • meer
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Het opzetten van een gesprekscyclus
 • Het opzetten van een gesprekscyclus
Recensies