Een rekenrijkere klas, module 2: werken met de vertaalcirkel

Prijs

€198,-

Duur

2 ochtenden

Punten

11 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

In recente rekenstudies komt naar voren dat het vak rekenen vier hoofdlijnen kent. Vier gebieden waarop de kinderen moeten leren omgaan met strategieën en rekenfeiten. Al het rekenen start met het ontwikkelen van begrip voor een nieuw rekenonderwerp. Maar hoe doe je dat nou handig in het periodeonderwijs. De snelle kinderen weten vaak al direct wat het juiste antwoord is en ervaren niet de zin van het ontwikkelen van een breder scala aan begrip voor het onderwerp, ze weten immers het antwoord al. Zwakkere leerlingen lijken het begrip überhaupt niet te ontwikkelen, hoe vaak ze ook aan de instructietafel zitten. Hoe kan je met 1 som tegemoed komen aan deze diversiteit in de klas, waarbij de snellere leerling een breder begrip kan ontwikkelen en de zwakkere leerling tot begrip kan komen?

Werkwijze
Middag 1:
- Visie op rekenonderwijs in de vrijeschool
- Hoofdlijnenmodel
- 7 levensprocessen in het leren
- Hoe ontwikkel je bij de kinderen begrip voor de lesstof.
- Werken met de vertaalcirkel in de klas.
- Didactische aanwijzingen bij het aanleren van de verschillende stappen.  

Middag 2:
- Visie op rekenonderwijs in de vrijeschool;
- Verbinding tussen verschillende modellen en
- Rekenpedagogische achtergronden van het vrijeschoolonderwijs.
- Hoe werken met de vertaalcirkel tegemoet kan komen aan de drie basisbehoeften van de leerling.
- Werken aan compententie, verbondenheid en autonomie.
- Versterken van de leerkracht-vaardigheid bij het werken met de vertaalcirkel.

Opbrengsten

Leerkrachten maken kennis met de recente vakdidactische ontwikkelingen om kinderen beter te kunnen begeleiden in het rekenonderwijs en het periodeonderwijs op de vrijeschool. Zij weten hoe werken met o.a. de vertaalcirkel vorm kan krijgen in het rekenonderwijs in de eigen klas.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Meten en meetkunde
 • Opleiden & professionaliseren
 • Verbanden
 • Werkproces(sen)
 • Voorbereiden van een instructieles
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
Recensies