Een rekenrijkere klas: module 1: rekenen op de vrijeschool

Prijs

€ 297,00

Duur

3 middagen

Punten

11 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Werken vanuit het geheel en rekenen in beweging zijn twee basisprincipes in het rekenonderwijs van de vrijeschool. Maar waar draagt dit werken vanuit het geheel en het rekenen in beweging toe bij? Hoe kan ik deze principes vertalen naar de praktijk, zodat zij vruchtbaar kunnen zijn in de ontwikkeling van het kind? Hoe kan ik deze plaatsen in hedendaagse rekendidactiek?

Werkwijze
Middag 1:
- Visie op rekenonderwijs in de vrijeschool.
- Waar rekenen in beweging toe bij kan dragen?
- Rekenen in beweging verder uitdiepen en
- Uitwerken naar de eigen praktijk.

Middag 2:
- Visie op rekenonderwijs in de vrijeschool.
- Werken vanuit het geheel naar de delen.
- Hoe doe ik dat in de periode?
- Hoe doe ik dat in het oefenuur?

Opbrengsten

Leerkrachten kennen nu de basisprincipes van het rekenonderwijs in de vrijeschool. Zij kunnen deze principes vorm geven in het rekenonderwijs in de eigen klas:
- rekenen in beweging 
- werken vanuit het geheel naar de delen.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Getallen
 • Opleiden & professionaliseren
 • Meten en meetkunde
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
Recensies