De Bovenkamer

Prijs

€595,- p.p. of Op aanvraag (maatwerk)

Duur

2 x 7 uur of Op aanvraag (maatwerk)

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

De essenties van deze training zijn:

 • Effectiever Nederlandse les geven aan de gevorderde anderstalige leerling.
 • Beter begrijpen van de Nederlandse taalverschijnselen die leerlingen kunnen opzoeken in hun eigen opzoekboek.
 • Je leert hoe je De bovenkamer te gebruiken binnen je eigen taalmethode kunt gebruiken.

Veel leerkrachten zitten met hun handen in het haar wanneer zij lesgeven uit de moedertaalmethodes voor hun anderstalige leerlingen. In de moedertaalmethodes vraagt men naar de onbekende weg: “Maak zinnen met… Vul zinnen aan… Maak samenstellingen… Maak meervoudsvormen van…”

Als leerkracht dient u zich ervan bewust te zijn dat deze voorkennis veelal niet aanwezig is. Hoe nu met deze lessen om te gaan? De bovenkamer kan u daarbij ondersteunen.

Opzoekboek basisgrammatica
De bovenkamer is een vooral visueel opzoekboek voor de basisgrammatica van het Nederlands voor anderstaligen én Nederlandstaligen vanaf groep vier in het primair onderwijs en de lagere klassen uit het middelbaar onderwijs.

Programma
In de bijeenkomsten behandelen we de verschillende hoofdstukken uit De bovenkamer in relatie tot de nieuwste taalmethodes. Hoe kun je onderdelen gebruiken als voorbereiding bij de lessen uit de taalmethode, zoals:

 • Het vormen van zinnen en zinsdelen;
 • Verschillende woordsoorten zoals zelfstandig naamwoord, lidwoorden voornaamwoorden, samenstellingen;
 • Alles rondom de tijden en de vormen van typen werkwoorden;
 • Verwijzende functiewoorden;
 • Het ontleden van zinnen en het benoemen van woordsoorten;
 • Klanken, uitspraak en spelling.

De training wordt verzorgd door trainers van Bazalt die intern zijn opgeleid voor NT2 door Josee Coenen.

Opbrengsten

Je leert hoe je De bovenkamer binnen je eigen taalmethode kunt gebruiken om zo effectiever Nederlands te geven aan de gevorderde anderstalige leerling.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Werkproces(sen)
 • Werken aan je ontwikkeling
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • VMBO
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • Havo
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
Recensies