KIJK! de Basis 1-2

Punten

21 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

 • Leer hoe jij je met KIJK! je impact kunt vergroten
 • Vergroot je kennis over ontwikkeling van jonge kinderen
 • Krijg meer inzicht in de kracht van goede observaties

KIJK! de Basis biedt je kennis en vaardigheden waarmee jij het effect van het werken met KIJK! zo groot mogelijk maakt. Je leert hoe de kracht van betrokkenheid op de ontwikkeling van invloed is. Je leert (nog beter) observeren en hoe jouw observaties bijdragen aan (nog beter) aanbod, passend bij de ontwikkeling van de kinderen.

Werken met KIJK! geeft effect op:

 • Jouw kennis van het jonge kind én je professioneel handelen
 • De ontwikkeling van kinderen
 • De bestaande structuren binnen de school: bijvoorbeeld bieden van zorg en oudergesprekken,  

Starten met de scholing is starten met de implementatie. Direct na de eerste bijeenkomst ga je op basis van de nieuw opgedane kennis in jouw groep aan de slag.

Tijdens de training is er veel gelegenheid voor interactie waarmee we je kansen bieden om de opgedane kennis te verdiepen waarbij ervaringen van anderen verbreding geven. Onze trainingen zijn altijd een mix van theorie, veel praktijkvoorbeelden en interactie.

Programma

KIJK! de Basis bestaat uit 4 bijeenkomsten van ieder 3 uur.
In de bijeenkomsten worden onder andere de volgende onderwerpen aangeboden:

 • Wat is KIJK!?,
 • observeren van basisgegevens,
 • de kracht van betrokkenheid,
 • ontwikkeling observeren,
 • registreren van ontwikkeling,
 • rapportages analyseren.

Iedere bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het leren werken met, en de mogelijkheden van de digitale applicatie KIJK! webbased.

Je resultaten na het volgen van KIJK! de Basis voor groep 1-2

 • Je weet wat KIJK! is en hoe je er in jouw situatie mee werkt.
 • Je weet hoe je werkt met KIJK! webbased
 • Je hebt enig inzicht in hoe je op basis van je observaties ontwikkeling van kinderen stimuleert

Past deze training bij jou?

KIJK! de Basis is individueel te volgen, met een aantal collega’s of het hele schoolteam. Jullie hebben ontdekt dat KIJK! staat voor goed onderwijs aan jonge kinderen waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat zonder de doelen uit het oog te verliezen. Jullie hechten aan spelend leren en stimuleren van ontwikkelingen vanuit objectief observeren en reflecteren.  

Kom jij (als leraar, als intern begeleider) net werken op een school waar al langer met KIJK! wordt gewerkt dan past deze scholing prima bij jou. Werkte je eerst in de midden- of bovenbouw? Ook dan past deze scholing prima bij jou!

 

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Referentieniveaus
 • Doorlopende leerlijnen
 • Opleiden & professionaliseren
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Schoolontwikkeling
 • Werkproces(sen)
 • Plannen en behalen van onderwijsdoelstellingen
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Speciaal onderwijs
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Planmatig werken
 • Handelingsgericht werken op schoolniveau
 • Werken met de referentieniveaus
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
Recensies