Mediawijsheid in het onderwijs

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Leerlingen komen al op jonge leeftijd in aanraking met verschillende media, zoals televisie, internet en mobiele telefoons. Hoewel zij zich technisch heel vaardig voelen zijn zij vaak slecht op de hoogte de gevaren van het gebruik van media. Veel leerlingen zijn niet goed in staat om informatie uit media te beoordelen op betrouwbaarheid. Ook is het voor hen moeilijk om te komen tot eigen meningen, keuzen en verantwoord zelfstandig mediagedrag. In deze bijeenkomst zal uitgebreid worden ingaan op de gevaren van de verschillende media. Ook krijgt u concrete handvatten rondom het toepassen van mediawijsheid in het onderwijs.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Zuid-Holland
  • Specialisme
  • ICT in het onderwijs
  • Werkproces(sen)
  • Een les geven over een sociaal/economisch thema
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
Recensies