Educatief leiderschap

Prijs

1985,00

Duur

7 x 3 uur

Punten

85 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

De essenties van deze training zijn:
 • Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek benutten voor het verbeteren van het leren van leerlingen.
 • De kracht van formatieve evaluatie als bron voor externe verantwoording en interne kwaliteitsontwikkeling kennen
 • De doelen van uw organisatie als geheel en de professionele ontwikkeling van leraren met elkaar verbinden.
In de bijeenkomsten wisselen we informatieblokken over theorie af met reflectie activiteiten en interactie. Daarnaast krijgt iedere deelnemer concrete opdrachten om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Deze opdrachten staan steeds centraal in de volgende bijeenkomst.

De opleiding ‘Educatief leiderschap’ is als formeel aanbod opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij thema 3: ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’.

Opbrengsten

Tijdens deze voor de schoolleidersregister gecertificeerde opleiding werken we aan de volgende doelen:

 • Je weet hoe je wetenschappelijk onderzoek kunt benutten voor het verbeteren van het leren van leerlingen
 • Je kunt de eigen schoolontwikkeling systematisch relateren aan uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.
 • Je kunt data verzamelen (kwalitatief en kwantitatief) en analyseren gericht op het optimaliseren van het leren van de leerling.
 • Je kunt actiestappen formuleren op basis van de data en wetenschappelijke kennis (waarbij u de doelen van de organisatie als geheel en de professionele ontwikkeling van leraar met elkaar verbinden).
 • Je kunt bij alle deelstappen de relevante betrokkenen (leraren, stuurteam, ouders, bestuur) betrekken en op transparante wijze hierover communiceren.
 • Je kent de kracht van formatieve evaluatie als bron voor externe verantwoording en interne kwaliteitsontwikkeling.
 • Je weet hoe je formatieve metingen kunt uitvoeren en via datateams kunt sturen op basis van deze gegevens.
 • Je weet hoe je de doelen van je organisatie als geheel en de professionele ontwikkeling van leraren met elkaar kunt verbinden.
 • Je hebt een onderzoekende en lerende cultuur op je school geïnitieerd aan de hand van een actieplan (bijvoorbeeld door het werken met datateams).

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Personeel & Organisatie
 • Opleiden & professionaliseren
 • Werkproces(sen)
 • Werken aan je ontwikkeling
 • Werkoverleg met een collega
 • Inrichten en organiseren van de klas
 • Plannen en behalen van onderwijsdoelstellingen
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Speciaal onderwijs
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Handelingsgericht werken op schoolniveau
 • Introductie en begeleiding van nieuw personeel
 • Kwaliteitszorg
 • Planmatig werken beleid
 • Strategisch beleid opzetten
 • Visie ontwikkelen
 • Ontwikkelen van een lerende organisatie
 • Direct instructiemodel beleid
 • Handelingsgericht werken op schoolniveau
 • Het effect van de factor optimale leertijd
 • Introductie en begeleiding van nieuw personeel
 • Kwaliteitszorg beleid
 • Ontwikkelen van een lerende organisatie/professionele cultuur
 • Planmatig werken
 • Strategisch beleid opzetten
 • Visie ontwikkelen
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
Recensies