Leidinggeven aan de implementatie van Kagan Coöperatief Leren

Punten

80 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

De essenties

 • Onderwijskundige leiderschapsprincipes kennen en kunnen toepassen bij de implementatie van Kagan Coöperatief Leren
 • Goed voorbereid vanuit verschillende invalshoeken kennis en inzichten omtrent de implementatie van Kagan Coöperatief Leren kunnen opzetten en monitoren in de eigen situatie
 • Een aantal praktische invoeringsinstrumenten gebruiksklaar hebben, research-based kunnen werken met doelniveaus, inclusief succescriteria.

Doelen/ resultaat

Je kunt het implementatieproces van Kagan Coöperatief Leren in uw eigen situatie opzetten, stimulerend begeleiden en succesvol monitoren vanuit jouw kennis en inzicht in veranderprocessen. Voor elke fase van de implementatie van Kagan Coöperatief Leren krijg je inzichten, werkwijzen en gereedschap om de juiste keuzes te maken als educatief leider of intern veranderaar.

Inhoud & Werkwijze

 1. Passie overbrengen 
 2. Focus creëren
 3. Invloedrijke acties
 4. Verwachtingen vaststellen
 5. Anderen support geven
 6. De organisatie veranderen

Korte presentaties worden afgewisseld met praktijkgerichte verwerkingsopdrachten voor de deelnemers

Literatuur

Verplicht: Standaardwerk Coöperatieve Leerstrategieën 
Aanbevolen: Coöperatieve Leerstrategieën beknopte verise & Passie en Kracht in schoolontwikkeling  (Fullan en St Germain)  

Past deze training bij jou?

Een training Educatief Leiderschap voor directeuren, intern veranderaars, Coaches, IB-ers die een actieve aansturende rol hebben bij veranderprocessen, waarbij het implementatieproces van Coöperatief Leren vanuit alle facetten stap voor stap verdiept wordt. Iedere deelnemer kan de research in de eigen praktijksituatie vorm geven en praktisch aan de slag.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Sector(en)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • VMBO
 • MBO
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolbestuur
Recensies