Conferenties van BVS

Type

Congres / conferentie

Beschrijving

Jaarlijks organiseert BVS-schooladvies samen met Vrijeschool Pabo een congres waarbij een actueel thema door een spreker met een wetenschappelijke achtergrond wordt toegelicht. De workshops worden verzorgd door onze adviseurs en door docenten van de vspabo. Een expert uit de vrijeschool belicht het thema in de middaglezing. 

BVS organiseert haar jaarlijkse conferentie voor 2018 op 16 maart 2018 te Amsterdam met als onderwerp:

Periodeonderwijs als wilsimpuls voor het leren

'Hoe verzorg ik levend periodeonderwijs?' is de centrale vraag van onze conferentie 2018. We bezinnen ons hierbij op hoe kinderen zich verbinden met de ontwikkelstof. We besteden aandacht aan de breedte van periodeonderwijs, eigenaarschap en feedback op periode(werk). Ook kijken we naar anders evalueren en verantwoorden.

Opbrengsten

Kennis vergroot op het gebied van:
- de waarde van het periodeonderwijs in de de vrijeschool
- het hoe en waarom van het periodeonderwijs in de vrijeschool
- handvatten om periodeonderwijs zo vorm te geven en te evalueren dat het kinderen motiveert om te willen leren.
- inspireren om in periodeonderwijs vakoverschrijdend les te geven.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • Landelijk
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • meer
 • Specialisme
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Werkproces(sen)
 • Bezoeken van een netwerk of professionaliseringsbijeenkomst
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
Recensies