Volglijn implementatie, adequaat gebruik van het leerlingvolgsysteem op maat

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

We werken met het team om een optimaal gebruik van Volglijn te realiseren. Om dit te bereiken zijn drie studiemiddagen training nodig. Er wordt in de drie dagen gewerkt aan het adequaat gebruiken van:

 • actuele leerlijnen voor rekenen en taal;
 • leerdoelen op basis van ‘Ik zie rond in de wereld’;
 • vorderingen van leerlingen volgen;
 • kijkwijzers om de ontwikkeling van leerlingen actief te volgen op taal-, reken-, sociaal-emotioneel- en motorisch gebied en ook spel bij kleuters;
 • eigen waarnemingen formuleren, uitgaande van schoolbrede doelen;
 • ruimte om gegevens van landelijk genormeerde toetsen in te voeren;
 • ruimte om een periode te ontwerpen;
 • ruimte om een logboek van het onderwijsproces bij te houden;
 • ruimte om per leerling periodeverslagen te maken, ook voor in het getuigschrift;
 • overzichten per leerling, per klas, per vak;
 • trends door de jaren heen: van een leerling, van een specifi eke groep leerlingen of van een klas;
 • een format voor het maken van individuele - en groepshandelingsplannen. Verder is in het leerlingvolgsysteem opgenomen:
 • een volgsysteem voor kleuters;
 • een waarnemingslijst voor de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • ruimte voor het bijhouden van vorderingen in de vaklessen.

Voor de aanschaf van het product Volglijn, klik hier.

Opbrengsten

Een adequaat leerlingvolgsysteem waarmee de leerlingen gevolgd kunnen worden vanuit de eigen waarnemingskaders. Ook in combinatie met diverse toetsresultaten (bv Cito).

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • meer
 • Specialisme
 • Schoolontwikkeling
 • Leerlingvolgsysteem
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies