Diagnostiek en onderzoek: inzicht in specifieke leer- en gedragsproblemen

Prijs

Op aanvraag

Type

Leerlingenzorg

Beschrijving

Leerkrachten en interne begeleiders hebben geregeld vragen over de ontwikkeling van hun leerlingen. Extra hulp en begeleiding in de school hebben te weinig effect gehad. Met diagnostiek en onderzoek bouwen we een breder beeld op van de leerling. BVS schooladvies beschikt over een team van gespecialiseerde en goed opgeleide onderzoekers: (Gz-)psychologen en orthopedagogen met leerproblemen als specialisatie. Zij geven vanuit het vrijeschoolonderwijs en het antroposofische mensbeeld een nog bredere betekenis aan de diagnostiek. Wanneer een leerling-onderzoek aanvragen?
bij een vermoeden van structurele leerproblemen;

 • als extra hulp - in de klas of bij de remedial teacher - onvoldoende helpt;
 • bij sociale en emotionele problemen;
 • bij gedragsproblemen;
 • als een kind een dyslexieverklaring nodig heeft voor het vervolgonderwijs;
 • als een schoolverlateradvies moet worden aangevuld met een intelligentietest.

Dyslexiescan
Een dyslexiescan is een korte screening waarbij gekeken wordt of leerlingen in het risicogebied voor dyslexie vallen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar leesvaardigheid op (pseudo)woord en zinsniveau, naar spelling, naar fonologische taken en taken die een beroep doen op benoemsnelheid. Op basis van deze screening (en gegevens LVS) kan geadviseerd worden of nader onderzoek naar dyslexie wel of niet geïndiceerd is

Opbrengsten

Een deskundige en onbevooroordeelde blik op het kind vanuit het antroposofisch mensbeeld en vanuit de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van denken (intelligentie), voelen (sociaal-emotionele ontwikkeling) en willen (de leerresultaten). Een deelonderzoek, een kort onderzoek waar vooral een preventieve werking van uit kan gaan, behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zeeland
 • Landelijk
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • meer
 • Specialisme
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
Recensies