Audit - voor bijvoorbeeld taal of rekenen

Prijs

op aanvraag

Duur

in overleg

Beschrijving

Een audit is een nulmeting om de stand van zaken rondom een vakspecifiek onderwerp in kaart te brengen. Denk hierbij aan taal en rekenen. De input en de output van het onderwijs worden met elkaar vergeleken. Hier volgen adviezen uit die kunnen leiden tot een verbeterplan, of een plan ter versterking van de identiteit. Naast het in kaart brengen van de stand van zaken kan het versterken van de vaardigheden van de op school aanwezige vakspecialist een onderliggende doelstelling zijn.

Werkwijze
Een audit bestaat uit de volgende onderdelen:

 • verzamelen van gegevens
 • voorgesprek met intern begeleider en directie
 • observaties in de klassen, met kort nagesprek betreffende leerkrachten
 • interpretatie en herschikken van gegevens
 • nagesprek met alle betrokkenen in de school en auditor
 • verslag en adviezen naar school en management

Het programma door de dag heen wordt in samenspraak met opdrachtgever op maat gemaakt.

Opbrengsten

U heeft een helder beeld van de stand van zaken binnen een specifiek vakgebied (bijvoorbeeld taal of rekenen) in de eigen school op het gebied van visie, eenduidige didactiek, opbrengsten en verbeterpunten. Aansluitend kunt u trajecten voor het vakgebied vormgeven.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • meer
 • Specialisme
 • Toetsing / Analyse
 • Referentieniveaus taal
 • Referentieniveaus rekenen
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
Recensies