Speelplezier Antroversie

Prijs

in overleg

Duur

in overleg

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Peuters en kleuters leren op een andere manier dan oudere kinderen. Iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat jonge kinderen al spelend moeten leren. Kinderen die spelen, zijn ontspannen, nieuwsgierig, betrokken, geconcentreerd en inventief; ze voelen zich competent. Spelende kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Kinderen die niet spelen, ontwikkelen zich minder?. Met deze methodiek leren kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden door samen met andere kinderen te spelen onder leiding van een meespelende, inspirerende, meerwetende, sensitieve, responsieve volwassene. Speelplezier staat voor samen, volwassenen en kinderen, plezier beleven aan spel.

Speelplezier is geen nieuw concept of een hybride variant van concepten. Speelplezier beschrijft de praktijk van alledag voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten die samen met hun kinderen in vruchtbare interactie willen zijn in een inspirerende speel↔leeromgeving. De speel-sfeer-leerthema’s beschrijven hoe, wat, wanneer en met wie zij een activiteit doen. Speelplezier antroversie verzorgt een doorgaande lijn van de peutergroep t/m groep twee van de basisschool.

Kinderen die geen of weinig Nederlands spreken, kunnen, omdat het taalaanbod visueel ondersteund wordt, vanaf het begin gelijkwaardig meedoen en leren snel de taal. Speelplezier voor kleuters is zo opgezet dat het passend onderwijs biedt voor zowel het reguliere onderwijs als het speciaal onderwijs. Ook voor kinderen die in hun ontwikkeling vooruit zijn, biedt Speelplezier extra aanbod.

Antro-versie Speelplezier
Noach kinderopvang te Maastricht heeft ruim een jaar geleden de handschoen opgepakt en heeft in overleg met de samensteller van het integrale en door het NJI erkende VVE-programma "Speelplezier" het programma aangepast. De antroversie van speelplezier  is een doorwrocht programma, waarbij de erkenning van de vve methodiek van Margot Wouterse is omgevormd naar de achtergronden van de pedagogische inzichten van het vrijeschoolonderwijs. Het is een intensief programma, dat sterk het bewust pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers vergroot vanuit de uitgangspunten van de antroposofische menskunde. Een echt professionaliseringstraject in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar.

Verkorte varianten
Naast de 2-jarige opleiding biedt BVS-schooladvies ook korte (modulaire) cursussen op maat, zoals bijvoorbeeld een introductie op de methode Speelplezier of een module. Zo kunt u geheel op maat uw kennis van en het werken met deze methode u eigen maken. U kunt de map Speelplezier ook los bestellen via BVS-schooladvies.

Opbrengsten

 • Het bevorderen van de totale ontwikkeling  van jonge kinderen door middel van het stimuleren,  begeleiden en verrijken van spelactiviteiten.
 • Het voorkomen van taalachterstanden.
 • Het bevorderen van een actieve betrokkenheid van de ouders bij het educatieve speel-leerproces van hun kinderen.
 • Het bevorderen van een inspirerende, sensitieve, responsieve houding van leidsters en leerkrachten  t.a.v. de kinderen en hun ouders.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Landelijk
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • meer
 • Specialisme
 • Expressievakken
 • Opleiden & professionaliseren
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies