NT2 en woordenschat

Prijs

Op aanvraag

Duur

In overleg

Beschrijving

Ook in de vrijescholen zijn er steeds meer kinderen voor wie het Nederlands niet de taal is waar zij thuis mee opgroeien. Nederlands is voor deze kinderen hun tweede taal (NT2).  Bestaande NT2-methoden voor kleuter- en onderbouwklassen zijn vaak lesprogramma’s die niet of nauwelijks aansluiten bij vrijeschoolpedagogiek. In de cursus richten we ons op het taalaanbod in de eigen klas en de wijze waarop hiermee de woordenschatverwerving van de (NT2-)leerlingen kan worden bevorderd.

Werkwijze
De cursus bestaat uit 5 middagen, gericht op het vergroten van zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden op het gebied van NT2 en woordenschat. Daarnaast ruimte voor casuïstiek en intervisie.

Opbrengsten

De cursist ontwikkelt visie ten aanzien van aanbod en beleid in de eigen school met betrekking tot NT2, meertaligheid en woordenschat. De cursist kan de handreikingen uit de cursus direct toepassen in de eigen klas.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • meer
 • Specialisme
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Woordenschat
Recensies