Netwerk (Hoog) begaafdheidsspecialisten

Prijs

€ 325,00

Duur

3 middagen

Punten

21 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Binnen de scholen is er behoefte aan specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid. Middels deze cursus willen wij een netwerk opzetten voor (hoog)begaafdheidsspecialisten. Dit kunnen oud cursisten zijn of degenen die elders een cursus hoogbegaafdheid heeft gedaan en nu veel werkt met hoogbegaafdheid binnen de school. Tijdens deze bijeenkomsten zullen wij de kennis over hoogbegaafdheid verdiepen, intervisiegesprekken voeren en de specialisten ondersteunen in een verbetertraject dat zij op school gaan uitvoeren.

Werkwijze
Tijdens iedere bijeenkomst wordt het thema (hoog-)begaafdheid uitgediept met recente onderzoeken (uit de wetenschap en vanuit de Antroposofie), successen en ontwikkelingen uit het veld. Aansluitend staat 1 thema centraal, te denken valt hier aan het vormgeven van beleid, de kleuter, kinderen in de laagste of in de hoogste klassen van de onderbouw of uitdagende leerprogramma’s. Ook wordt er gekeken naar het opzetten van plusklassen. Tot slot is er ruimte voor intervisiegesprekken.

Opbrengsten

Tijdens de bijeenkomsten verdiepen de deelnemers hun kennis over hoogbegaafdheid. Zij hebben een netwerk van specialisten in (hoog)begaafdheid binnen de vrijeschool, waar intervisie kan plaatsvinden. De scholen hebben een ondersteunend platform waar de specialist heen kan om feedback te krijgen op een verbetertraject (binnen het thema hoogbegaafdheid). De deelnemers kennen verschillende bronnen waar ze verrijkend lesmateriaal kunnen vinden en weten dit aan te passen aan de behoefte die er op school leeft.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • meer
 • Specialisme
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Talentontwikkeling
 • Opleiden & professionaliseren
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
Recensies