Kinderen met een pedagogische hulpvraag

Prijs

€396,-

Duur

4 dagdelen

Type

Leerlingenzorg

Beschrijving

We zien steeds meer kinderen die een grotere pedagogische hulpvraag stellen dan het gemiddelde kind. Zij vallen op qua gedrag en/of werkhouding, intrinsieke motivatie, etc. We zien grote achterstanden op het gebied van de executieve functies. Ook zijn er veel kinderen waarbij een ontwikkelingsstoornis is vastgesteld zoals ADHD, ASS, etc.

Daarnaast zien we extremen op het gebied van temperament, constitutie typen en heil-pedagogische constitutietypen.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De executieve functies, want nemen we waar en hoe kan je deze kinderen helpen?
 • Hoe ga je om met extreem gedrag?
 • Welke problemen kom je tegen op het gebied van de temperamenten?
 • Welke constitutietypen komen we tegen in de klas en hoe kunnen we ze helpen (groothoofdig/kleinhoofdig etc.)
 • De ontwikkelingsstoornissen in vergelijk met de heil-pedagogische constitutie typen.

Werkwijze
Tijdens iedere bijeenkomst wordt er een thema uitgewerkt. Zowel de reguliere beelden als wel de beelden vanuit de antroposofie komen naar voren. Daarnaast wordt er gewerkt met casussen die de cursisten inbrengen.

Materiaal: 

De deelnemers ontvangen achtergrond informatie die behoort bij het thema.

Opbrengsten

Tijdens de bijeenkomsten verdiepen de deelnemers hun kennis over executieve functies, extreem gedrag, temperamenten en de constitutietypen. De leerkracht kan de geleerde kennis toepassen in de praktijk van alle dag. Centraal zal staan de praktische toepassing.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • meer
 • Specialisme
 • Sociale competentie
 • Gedragsproblemen
 • Sector(en)
 • Havo
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • meer
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Het signaleren van leer- en gedragsproblemen
 • Omgaan met gedragsproblemen
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Vakleerkracht
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies