Hiermee leer je kinderen rekenen

Prijs

€ 297,00

Duur

3 dagdelen

Punten

7 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Op steeds meer vrijescholen wordt er gewerkt met de (taal)methodiek van José Schraven, Zo leer je kinderen lezen en spellen. Verschillende scholen vroegen ons of deze methodiek ook bestaat voor het leren rekenen.

We hebben nu een programma ontwikkeld dat een antwoord kan geven op deze vraag. Met de methodiek Hiermee leer je kinderen rekenen bieden wij leerkrachten een hulpmiddel om kinderen beter te leren rekenen. Het programma is gebaseerd op een aantal bestaande programma’s, en zo aangepast en samengevoegd dat het een doorlopende leerlijn binnen de vrijeschool biedt voor het automatiseren van de belangrijkste rekenvaardigheden. Door hier in het begin van de onderbouwtijd in te investeren, ontstaat er gedurende de hele schooltijd meer tijd om het hele domein rekenen te verkennen.

Klik hier voor meer informatie.

Materiaal: 

Voor deze cursus dient de cursist de map Hiermee leer je kinderen rekenenaan te schaffen: deze map ontvangt de cursist bij aanvang van de cursus en wordt los van de cursusprijs gefactureerd.

Opbrengsten

Deelnemers hebben kennis gemaakt met de methodiek Hiermee leer je kinderen rekenen.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • meer
 • Specialisme
 • aanvankelijk rekenen
 • voortgezet rekenen
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies